Ole Aass

Ole Aass

Ole Aass er forfatter på Ny agenda og tidligere Agenda. Han har utdanning fra Universitetet i Oslo med historie hovedfag, geografi og norsk. Han har deltatt i læreplanutvikling av samfunnsfagene og vært aktiv i faglige miljøer regionalt og nasjonalt. Ole har lang undervisningserfaring fra skolen og underviser nå ved Lena videregående skole.

Ny agenda (2009)

Samfunnsfag for videregående skole
Trond Borge, Berit Lundberg og Ole Aass
Utgivelsesår: 2009

Ny agenda (2009)

Samfunnsfag for videregående opplæring
Trond Borge, Berit Lundberg og Ole Aass
Utgivelsesår: 2009