Aasmund Holand
© Aasmund Holand

Aasmund Holand

Aasmund Holand er dosent i idrettsdidaktikk ved Høgskolen i Bodø. Han har overordnet ansvar for masterutdanningen i idrett ved høgskolen, men underviser også i orientering, friidrett, idrettshistorie og bevegelseslære på årskurset i idrett. I tillegg til lærebokproduksjon innenfor forskningsmetodikk og bevegelseslære har Holand skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler om skoleidrett og kroppsøvingsfaget i skolen. I perioden 1994 til 2003 var Holand valgt/tilsatt i posisjoner som dekan for lærerutdanningen, høgskoledirektør, avdelingsdirektør og prorektor ved Høgskolen i Bodø. Holand var også i en periode på 80-tallet tilsatt som personal- og organisasjonssjef i Bodø kommune.

Bevegelsens årsak

Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse
Aasmund Holand
Utgivelsesår: 2008

Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk

Design og metoder
Kåre Fuglseth og Kjell Skogen (red.)
Utgivelsesår: 2006