Jens-Ivar Nergård
© Foto: Frode Lien

Jens-Ivar Nergård

er professor ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø, og professor II ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Bodø. Nergård er opptatt av kulturfilosofi og kulturpsykologi og har arbeidet med samisk materiale i over 20 år.

Den levende erfaring

En studie i samisk kunnskapstradisjon
Jens-Ivar Nergård
Utgivelsesår: 2006