Dag G. Aasland
© Universitetet i Agder

Dag G. Aasland

Dag G. Aasland (f. 1950) er høgskoledosent i økonomi ved Universitetet i Agder. Han har utdanning i matematikk, logikk og økonomi og er dr.scient. i landbruksøkonomi. Med utgangspunkt i generelle økonomiske emner har han arbeidet seg over i miljøfag og derfra videre over i etikk. I de siste årene har han spesielt vært opptatt av Emmanuel Levinas’ filosofi og dens betydning for møtet mellom etikk og økonomi.

Økonomiens grenser og etikkens nødvendighet

En vei til Emmanuel Levinas
Dag G. Aasland
Utgivelsesår: 2005