Kamil Øzerk

Kamil Øzerk

Kamil Øzerk er Cand. paed, dr.polit., professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Øzerk har publisert faglige artikler og bøker om tospråklig opplæring, læreplanteori, opplæringsteori, andrespråkslæring, NEIS-modellen, lesing, skolebasert læring og autisme. Hans siste bok er Pedagogikkens hvordan 2.

Tospråklig oppvekst og læring

Kamil Øzerk
Utgivelsesår: 2016

Autisme og pedagogikk

Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser
Meral Øzerk og Kamil Øzerk
Utgivelsesår: 2013

Pedagogikkens hvordan 2

Metodiske ideer for å styrke elevens læringsutbytte
Kamil Øzerk
Utgivelsesår: 2011

Pedagogikkens hvordan 1

Lærerens rolle, kompetanse og betydning
Kamil Øzerk
Utgivelsesår: 2010

Med språklige minoriteter i klassen

Språklige og faglige utfordringer
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Utgivelsesår: 2008

Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn

Therese Sand (red.)
Utgivelsesår: 2008

Vygotsky i pedagogikken

Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 1996