Arne Helge Øverjordet

Arne Helge Øverjordet

Arne Helge Øverjordet er cand. real fra Universitet i Oslo med fagene matematikk, fysikk, kjemi og geografi, hovedfag i samfunnsgeografi. Han har vært medforfatter på skoleatlas og flere læreverk i Cappelen. Øverjordet har lang undervisningserfaring i matematikk og geografi og arbeider på Lillestrøm videregående skole.

Geografi Brettbok

Digital lærebok
Helene Eide, Arne Helge Øverjordet og Odd-Ivar Johansen

Geografi Lærernettsted

Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet

Geografi 2013. Unibok

Landskaper - Ressurser - Mennesker - Utvikling
Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet

Geografi (2013)

Landskap - Ressursar - Menneske - Utvikling
Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet
Utgivelsesår: 2013

Geografi (2009)

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling
Øivind Dokken, Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Arne Helge Øverjordet
Utgivelsesår: 2009