Svein Østerud

Svein Østerud

Å være på nett

Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier
Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)
Utgivelsesår: 2008

Medier, politikk og samfunn

Berit von der Lippe (red.)
Utgivelsesår: 2006