Dag Østerberg

Dag Østerberg

Dag Østerberg (født 1938) er en av nordens fremste sosiologer og sosialfilosofer. Han var professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1981 til 1991. Han har siden vært fri faglitterær skribent og professor II i musikksosiologi ved ved Institutt for musikkvitenskap (UiO). Han er kjent for å kombinere filosofisk skarpsinn med pedagogisk form.

Sosiologiens nøkkelbegreper

Dag Østerberg
Utgivelsesår: 2012

Forbrukersosiologi

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)
Utgivelsesår: 2007