Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak

Trond Bjørnenak er professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Et helsevesen uten grenser?

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)
Utgivelsesår: 2009

Økonomi og helse

Perspektiver på styring
Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland, Jon Magnussen og Trond Bjørnenak
Utgivelsesår: 2008

Budsjettering

Knut Boye, Jan Bergstrand og Trond Bjørnenak
Utgivelsesår: 1999