Berit von der Lippe

Berit von der Lippe

Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

Kristian Alm, Mark Brown og Sigrid Røyseng (red.)
Utgivelsesår: 2016

Forbrukersosiologi

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)
Utgivelsesår: 2007

Medier, politikk og samfunn

Berit von der Lippe (red.)
Utgivelsesår: 2006