Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman

Forbrukersosiologi

Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
Gerhard Emil Schjelderup og Morten William Knudsen (red.)
Utgivelsesår: 2007

Savnet fellesskap

Zygmunt Bauman
Utgivelsesår: 2000