Truls Wyller

Truls Wyller

Objektivitet og jeg-bevissthet

En aktualisering av Immanuel Kants filosofi
Truls Wyller
Utgivelsesår: 2000

Etikkens historie

En systematisk fremstilling
Truls Wyller
Utgivelsesår: 1996