Nina Winger

Nina Winger

Fra barns synsvinkel

Intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner
Brit Johanne Eide og Nina Winger
Utgivelsesår: 2003

Skolen i mulighetenes årtusen

Roar Engh (red.)
Utgivelsesår: 1999

Kompetente barn og kvalifiserte pedagoger

i den nye småskolen
Brit Johanne Eide og Nina Winger
Utgivelsesår: 1996