Jan Abel Olsen

Jan Abel Olsen

Helseøkonomi

Effektivitet og rettferdighet
Jan Abel Olsen
Utgivelsesår: 2006