Solfrid Steinnes

Solfrid Steinnes

Solfrid Steinne er undervisnings- og fagutviklingssykepleier ved Nyfødt intensivavdelingen, Ullevål universitetssykehus, Oslo.

Nyfødtsykepleie, bind II

Syke nyfødte og premature barn
Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)
Utgivelsesår: 2009

Nyfødtsykepleie, bind I

Syke nyfødte og premature barn
Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)
Utgivelsesår: 2009