Olga Dysthe

Olga Dysthe

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Evaluering

i et dialogisk perspektiv
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Ulike perspektiv på læring og læringsforskning

Olga Dysthe (red.)
Utgivelsesår: 1996