Kari Vogt
© Foto: Marit Nilsen

Kari Vogt

Kari Vogt er religionshistoriker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, og regnes som en av våre fremste autoriteter på islam. Hun deltar både nasjonalt og internasjonal i en rekke utvalg som utreder og vurderer islam i dag, og er en hyppig brukt kommentator i tv og radio.

De kristne i Midtøsten

Kampen for tilhørighet
Berit S. Thorbjørnsrud (red.)
Utgivelsesår: 2015

Islam på norsk

Kari Vogt
Utgivelsesår: 2008

Islam - tradisjon, fundamentalisme og reform

Kari Vogt
Utgivelsesår: 2005

Religionsleksikon

Per Kværne og Kari Vogt. Med bidrag av Bente Groth og Per Bjørn Halvorsen
Utgivelsesår: 2002

Levende religioner

Groth, Halvorsen, Kværne og Vogt
Utgivelsesår: 1997