Camilla Bjørke
© Fotograf: Bård Halvorsen

Camilla Bjørke

Camilla Bjørke er ansatt ved Høgskolen i Østfold og har undervist i en rekke emner relatert til tysk språk og kultur, i tillegg til norsk for utvekslingsstudenter. I de seinere årene har hun vært tilknyttet Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), der hun underviser tyskdidaktikk og generell fremmedspråkssdidaktikk. Hun ledet etterutdanninga for lærerne i det nasjonale forsøket med Fremmedspråk på barnetrinnet 2010-2012. Hennes forskningsinteresser er tidlig start med fremmedspråk og metakognisjon i språklæringskontekster.

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014