Helene Valvatne
© Foto: Jon Valvatne

Helene Valvatne

f. 1946, har lærerutdanning, norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen og mastergrad i Bilingual Education fra Boston University. Hun er høgskolelektor i norsk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og har tidligere vært knyttet til Høgskolen i Bergen og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Barn, språk og kultur

Språkutvikling fram til sjuårsalderen
Helene Valvatne og Margareth Sandvik
Utgivelsesår: 2007