Wenche Vagle
© Universitetet i Oslo

Wenche Vagle

Wenche Vagle er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden mest med leseforskning knyttet til Nasjonale prøver og OECDs Programme for International Student Assessment (PISA). Hennes øvrige interesse- og forskningsområder er: skriveforskning, vurderingsforskning, tekstvitenskap, sjangerhistorie, mediehistorie, semiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL).

Tekst og kontekst

En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk
Wenche Vagle, Margareth Sandvik og Jan Svennevig
Utgivelsesår: 1993