Arild Mikkelsen

Arild Mikkelsen

Arild Mikkelsen (f. 1947) har idéhistorie mellomfag fra Universitetet i Oslo og norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen. Han har blant annet vært rektor ved Buskerud Folkehøgskole, lektor ved Nordens folkelige akademi og leder i Norsk Folkehøgskolelag i 10 år. Han har tidligere skrevet en rekke artikler om folkeopplysning og folkehøgskoler i norske og nordiske antologier.

Frihet til å lære

Frilynt folkehøgskole i 150 år
Arild Mikkelsen
Utgivelsesår: 2014