Elise Seip Tønnessen
© Foto: Susannah Hart, UiA

Elise Seip Tønnessen

Elise Seip Tønnessen er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad om barns tv-resepsjon, og har forsket på blant annet, lesing, språk og tekst, og barn og unges mediekultur. Hun har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning, mediefag og norsk. Hun leder forskningssatsingen Multimodalitet og kulturell endring ved UiA, og har publisert artikler og bøker om lesing, multimodalitet, barns mediebruk og barne- og ungdomslitteratur, blant annet Den andre leseopplæringa (2002/2012), Generasjon.com (2007), Multimodal tekstkompetanse (2014) og Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (2014).

Ungdomslitteratur

- ei innføring
Svein Slettan (red.)
Utgivelsesår: 2014

Hellige hus

Arkitektur og utsmykning i religiøst liv
Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.)
Utgivelsesår: 2013

Film

En innføring
Arne Engelstad og Elise Seip Tønnessen
Utgivelsesår: 2011

Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur

Elise Seip Tønnessen og Magnhild Vollan
Utgivelsesår: 2010