Helge I. Strømsø

Helge I. Strømsø

Når læring er det viktigste

Undervisning i høyere utdanning
Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)
Utgivelsesår: 2016

Leseforståelse

Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2007