Morten Walløe Tvedt
© Viny Soares

Morten Walløe Tvedt

Morten Walløe Tvedt arbeider som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (www.fni.no). Tvedt har en særlig interesse for formidling av jus og det å se hvordan jusen fungerer i samfunnet. Han er opptatt av å tilnærme seg rettslige problemstillinger på en pedagogisk måte.

Han forsker på rettslige problemstillinger knyttet til bioteknologi og rettigheter til genetisk materiale. Hans spesialområder er patentrett og bioteknologiske oppfinnelser. Han har jobbet lenge med spørsmålet om hvordan utviklingsland kan bruke jusen nasjonalt og globalt til å sikre seg en del av rettighetene til deres genetiske materiale. Han er opptatt av rettslige problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom internasjonal jus (folkerett), konstitusjonell jus og nasjonale rettslige løsninger.

Som forsker har Tvedt publisert et stort antall vitenskapelige artikler. Særlig innenfor internasjonal rett. Han brukes som konsulent for land om hvordan de skal kunne forbedre sine rettslige systemer på bioteknologiens område og har gitt råd til flere av FNs organer.

Han underviser for www.atlasundervisning.no i Brasil for norske studenter i fagene forvaltningsrett, statsforfatningsrett, folkerett, miljørett og velferdsrett, samt rettslig skrivning, studieteknikk og juridisk metode.

Å skrive jus til eksamen

Morten Walløe Tvedt
Utgivelsesår: 2015

Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus

Morten Walløe Tvedt
Utgivelsesår: 2014

Norsk genressursrett

Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi
Morten Walløe Tvedt
Utgivelsesår: 2010

Hvordan forstå materiell forvaltningsrett

- en oversikt over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten
Morten Walløe Tvedt, Roar Berge og Sindre Gjertsen Marqvardsen
Utgivelsesår: 2005