Petter Gottschalk

Petter Gottschalk

Petter Gottschalk er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Han har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter, og han har utgitt flere bøker på engelske og amerikanske forlag. Deriblant: Entrepreneurship and Organised Crime. Entrepreneurs in Illegal Business (Edward Elgar, 2009), Organized Crime: Policing Illegal Business Entrepreneurialism (med Geoff Dean og Ivar Fahsing, Oxford University Press, 2010), Financial Crime and Knowledge Workers: An Empirical Study of Defense Lawyers and White-Collar Criminals (Palgrave Macmillan 2014 )

Økonomisk kriminalitet

Ledelse og samfunnsansvar
Petter Gottschalk
Utgivelsesår: 2016

Ledelse og økonomisk kriminalitet

Petter Gottschalk
Utgivelsesår: 2010