Eivind Tjønneland

Eivind Tjønneland

Innøvelse i Kierkegaard

Fire essays til oppbyggelse og motsigelse
Håkon Harket og Eivind Tjønneland (red.)
Utgivelsesår: 1996