Henrik Thune

Henrik Thune

Norsk utenrikspolitisk praksis

Aktører og prosesser
Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending (red.)
Utgivelsesår: 2006

Global politikk

Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis
Iver B. Neumann (red.)
Utgivelsesår: 2002