Merete Holmsen
© Privat bilde

Merete Holmsen

Merete Holmsen er spesialpedagog og førskolelærer og har blant annet jobbet med søsken til barn med ulike funksjonshemninger. Nåværende arbeidssted: Sykehusskolen på Rikshospitalet.

Samtalebilder og tegninger

En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner
Merete Holmsen
Utgivelsesår: 2011

Samtalebilder

Et kommunikasjonsverktøy
Merete Holmsen
Utgivelsesår: 2010

Samtalebilder

En vei til kommunikasjon med barn
Merete Holmsen
Utgivelsesår: 2007