Mona Skard Heier

Mona Skard Heier

Mona Skard Heier er dr.med., spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi og akkreditert spesialist i søvnsykdommer ved nordisk søvnforskerforening. Hun har i mange år ledet Klinisk nevrofysiologisk laboratorium ved Ullevål Universitetssykehus i Oslo, som bl.a. har ansvar for diagnostikk av søvnsykdommer, og har ca. 60 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter. Hun er nå engasjert i undervisning, foredragsvirksomhet og søvnforskning.

Søvn og døgnrytme

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland
Utgivelsesår: 2011

Eldre og søvn

Anne M. Wolland og Mona Skard Heier
Utgivelsesår: 2011

Barn og søvn

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland
Utgivelsesår: 2009

Søvnløshet

Anne M. Wolland og Mona Skard Heier
Utgivelsesår: 2009

Søvn og søvnforstyrrelser

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland
Utgivelsesår: 2005