Petter Aasen

Petter Aasen

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap og rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Fra 1997 - 2007 var han direktør ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hans forskningsfelt er utdanningspolitikk og utdanningsreformer.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014

Utdanningsledelse

Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)
Utgivelsesår: 2006

Pedagogikk og politikk

Festskrift til Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-årsdagen 25. september 2004
Petter Aasen, Per Bjørn Foros og Per Kjøl (red.)
Utgivelsesår: 2004

Atferdsproblemer

Innføring i pedagogisk analyse
Petter Aasen, Birgit Nordtug, Sigrun K. Ertesvåg og Birgit Leirvik
Utgivelsesår: 2002

Skolen i mulighetenes årtusen

Roar Engh (red.)
Utgivelsesår: 1999