Kari Tenfjord

Kari Tenfjord

Kari Tenfjord er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hun har bred undervisnings- og forskningserfaring i norsk som andrespråk, er medforfatter for læreverket Ta ordet og læreboka Andrespråkslæring og medredaktør for flere bøker og artikler. Hun var én av lederne for utviklingen av PRISME, som er et nettbasert fjernundervisningsopplegg i norsk som andrespråk. Dessuten var hun faglig leder for etablering og oppbygging av innlærerkorpuset ASK og for flere forsknings- og utviklingsprosjekter, bl.a. «Godt nok»-prosjektet og ASKeladden – morsmålstransfer i innlærerspråk. En korpusbasert tilnærming.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015

Ta ordet 2 Lærerveiledning

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 2 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2002

Ta ordet 2 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 2

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 2 CD

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 2

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 Lærerveiledning

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 CD

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1 Arbeidsbok

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2001

Lærerveiledning Mellomtrinnet

Vigdis Alver, Harald Berggreen, Kari Tenfjord og Inga-Britt Veland
Utgivelsesår: 2001

Ta ordet 1

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2000

Ta ordet 1

Vigdis Alver, Harald Berggreen og Kari Tenfjord
Utgivelsesår: 2000