Alfred Oftedal Telhaug

Alfred Oftedal Telhaug

Alfred Oftedal Telhaug (1934-2016) betegnes som nestor i norsk skolehistorisk forskning. Som pedagogisk forsker ansatt ved NTNU har han gjennom 40 år deltatt i den norske samtalen om skole og oppdragelse, og han har utmerket seg som en offentlig profilert fagmann og en engasjert formidler, hele tiden med egen skolehistorisk forskning som basis for samtalen.

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007

Kunnskapsløftet - ny eller gammel skole?

Beskrivelse og analyse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen
Alfred Oftedal Telhaug
Utgivelsesår: 2005

Norsk utdanningspolitisk retorikk 1945-2000

En studie av utdanningstenkning i norske partiprogrammer
Alfred Oftedal Telhaug mfl.
Utgivelsesår: 1999

Skolen i mulighetenes årtusen

Roar Engh (red.)
Utgivelsesår: 1999