Karl Halvor Teigen

Karl Halvor Teigen

En innføringsbok i psykologi

for universiteter og høgskoler
Kjell Raaheim og Geir Høstmark Nielsen (red.)
Utgivelsesår: 1998

Psykologi - en grunnbok

Raaheim,Kjell
Utgivelsesår: 1984