Theresa Bowles Sørhus

Theresa Bowles Sørhus

Access to English Brettbok

Digital Lærebok
Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus

Access to English Elevnettsted

Åpent nettsted
Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus

Access to English: Literature Teacher's CDs (2015)

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2015

Access to English: Literature (2015)

Richard Burgess, Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2015

Access to English 2013. Unibok

Engelsk SF, Vg1
Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2014

Access to English Teacher's CDs

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2013

Access to English

Engelsk SF, Vg1
Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2013

Passage lærer-CDer (2009)

Engelsk for Vg1. Studieforberedende utdanningsprogram
Burgess Richard og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2009

Passage (2009)

Lærebok i engelsk for Vg1. Studieforberedende utdanningsprogram
Burgess Richard, Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2009

Tracks 1 Fellesbok

Engelsk for yrkesfag Vg1
Burgess, Anvik, Bowles Sørhus, Fuhre
Utgivelsesår: 2009

Access to English: Social Studies Teacher's CDs

Theresa Bowles Sørhus, Richard Burgess, John Anthony og Robert Mikkelsen
Utgivelsesår: 2008

Access to English: Literature Teacher's CDs

John Anthony, Richard Burgess, Robert Mikkelsen og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2008

Access to English: Social Studies

Robert Mikkelsen, John Anthony, Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2008

Access to English: Literature (2008)

Anthony, Burgess, Sørhus, Mikkelsen
Utgivelsesår: 2008

Passage Teacher's CD (2006)

Engelsk for Vg1. Studieforberedende utdanningsprogram
Trond Christian Anvik, Burgess Richard og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for Vg1 Fellesdel Lærer-CD

Anvik / Austad / Burgess / Sørhus / Wium / Hanevik / Benestad / Fuhre / Moen / Klepp / O'Gorman
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for design og håndverk / handverk Vg1

Richard Burgess, Trond Christian Anvik, Theresa Bowles Sørhus og Gro Medby Wium
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for service og samferdsel Vg1

Trond Chr. Anvik, Richard Burgess, Linda A. Klepp, David O'Gorman, Theresa B. Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for elektrofag Vg1

Trond Christian Anvik, Richard Burgess, Petter Fuhre og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for helse- og sosialfag Vg1

Trond Christian Anvik, Marcie Austad, Sheila Benestad, Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for medier og kommunikasjon / medium og kommunikasjon Vg1

Trond Christian Anvik, Torgeir Brandal, Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for bygg- og anleggsteknikk Vg1

Trond Christian Anvik, Richard Burgess, Arne Hanevik og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Passage Tekstbok (2006)

Lærebok i engelsk for Vg1. Studieforberedende utdanningsprogram
Trond Christian Anvik, Burgess Richard og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for teknikk og industriell produksjon Vg1

Trond Christian Anvik, Richard Burgess, Petter Fuhre og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006

Tracks 1 Engelsk for restaurant- og matfag / Naturbruk Vg1

Trond Christian Anvik, Richard Burgess, Silje Moen og Theresa Bowles Sørhus
Utgivelsesår: 2006