Frode Sæter

Frode Sæter

Innføring i telekommunikasjonsrett

Jon Bing mfl.
Utgivelsesår: 2001