Roger Säljö

Roger Säljö

Roger Säljö er professor i pedagogisk psykologi ved Göteborgs universitet og representant for LinCS (The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society, som er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet og hører inn under Göteborgs universitet.

Læring og kulturelle redskaper

Om læreprosesser og kollektiv hukommelse
Roger Säljö
Utgivelsesår: 2006

Læring

I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2002

Læring i praksis

Et sosiokulturelt perspektiv
Roger Säljö
Utgivelsesår: 2001