Gunn Helene Arsky
© Foto: Sveinung Bråthen

Gunn Helene Arsky

Gunn Helene Arsky er utdannet ernæringsfysiolog cand.scient. fra Universitetet i Oslo og jobber i Bama. Hun har vært vektrådgiver i flere nettvektklubber. Arsky har utgitt flere bøker om helse og ernæring og er ernæringsekspert i bladet Bedre helse.

Gunn Helene Arsky har vært tillitsvalgt i Norges diabetesforbund og er leder for Norsk Selskap for Ernæring.

Liv og helse Helsefremmende arbeid Brettbok (2014)

Digital lærebok. Bestilles på www.brettboka.no
Iversen, Arsky, Nilsen, Ludvigsen og Engh

Takk for mat! Elevbok Brettbok

Gunn Helene Arsky, Cathrine Borchsenius og Maria Thommessen

Liv og helse Helsefremmende arbeid Unibok

Ingvild Iversen, Gunn Helene Arsky, Halldis Farstad Nilsen, Helge Ludvigsen og Camilla Engh
Utgivelsesår: 2016

Liv og helse Helsefremjande arbeid (2014)

Iversen, Arsky, Engh m.fl.
Utgivelsesår: 2014

Liv og helse Helsefremmende arbeid (2014)

Ingvild Iversen, Iversen, Arsky, Engh m.fl.
Utgivelsesår: 2014

Liv og helse Helsefremjande arbeid (2009)

Ludvigsen, Farstad Nilsen, Arsky m.fl.
Utgivelsesår: 2009

Liv og helse Helsefremmende arbeid (2009)

Ludvigsen, Farstad Nilsen, Kalve m.fl.
Utgivelsesår: 2009

Takk for mat! LV

Maria Thommessen, Gunn Helene Arsky og Cathrine Borchsenius
Utgivelsesår: 2006

Takk for mat! Elevbok nyn

Maria Thommessen, Gunn Helene Arsky og Cathrine Borchsenius
Utgivelsesår: 2006

Takk for mat! Elevbok bm

Mat og helse for ungdomstrinnet
Maria Thommessen, Gunn Helene Arsky og Cathrine Borchsenius
Utgivelsesår: 2006