Jan Svennevig
© Foto: Ram Gupta

Jan Svennevig

Jan Svennevig er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Språklig samhandling

Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse
Jan Svennevig
Utgivelsesår: 2009

Å være på nett

Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier
Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)
Utgivelsesår: 2008

Tekst og kontekst

En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk
Wenche Vagle, Margareth Sandvik og Jan Svennevig
Utgivelsesår: 1993