Brit Arna Susegg
© Brit Arna Susegg

Brit Arna Susegg

Brit Arna Susegg (cand.philol.) er høgskolelektor ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har i de senere årene arbeidet med flere didaktiske prosjekter med utgangspunkt i professor Wolfgang Isers estetiske responsteori. Metoden Susegg har utviklet på bakgrunn av Isers teori blir kalt «å lese og skrive for livet». Den har i mange år blitt brukt for elever, lærere og studenter. I tillegg har hun hatt FoU-prosjekter og undervist i målgrupper som blinde og svaksynte elever ved Tambartun Kompetansesenter, barn som etterlatte ved selvmord og pårørende til rusavhengige. Susegg har skrevet Verket-Leseren-Livet. En ny litteraturdidaktikk (2003), dessuten har hun skrevet flere artikler som tar opp beslektet problematikk. Hun har presentert didaktikken på konferanser i USA i 2007 og 2009 og i Hannover i 2008.