Mary Merethe Strand

Mary Merethe Strand

Lærerveiledning Ungdomstrinnet

Norsk som andrespråk for språklige minoriteter
Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2003

Perler med penn Lærerveiledning

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2002

Perler med penn Arbeidsbok 2

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2002

Perler med penn Arbeidsbok 2

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2002

Perler med penn Arbeidsbok 1

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2001

Perler med penn Arbeidsbok 1

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2001

Perler med penn

Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 2001

Kjærlighet og kritt Tekstsamling

Skjønnlitterære tekster for andrespråkselever på ungdomstrinnet
Ingebjørg Hasle og Mary Merethe Strand
Utgivelsesår: 1991