Per-Arne Stolanowski

Per-Arne Stolanowski

Per-Arne Stolanowski er sosionom og seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet , avdeling for retningslinjer, prioritering og kvalitet. Han har vært sosialsjef i Moss kommune og har bred undervisningserfaring fra flere høgskoler. Han har tidligere skrevet flere bøker om sosialt arbeid, blant annet boka Tilstrekkelig til livets opphold som kan ses på som forløperen til denne boka.