Idar Stegane

Idar Stegane

Norske tekster lyrikk

Idar Stegane, Eiliv Vinje og Asbjørn Aarseth
Utgivelsesår: 2007

Norsk litteratur i tusen år

Teksthistoriske linjer
Fidjestøl, Kierkegaard, Longum, Stegane, Aarnes og Aarseth
Utgivelsesår: 1996