Gunnar Jahren

Gunnar Jahren

Gunnar Jahren er jurist og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse og masterstudiet i styring og ledelse, med mangeårig fagansvar for kommunalrett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og opplæringsrett.

Kommunalrett

Oppgaver, organisering og kontroll
Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren og Ingun Sletnes
Utgivelsesår: 2014