Endre Stavang

Endre Stavang

Endre Stavang (f. 1964) er dr. juris og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Senter for grunnforskning og Yale Law School og har dessuten vært advokat i Norsk Hydro og konstituert lagdommer (Borgarting). Han er medlem av Forskergruppe i naturressursrett. Hans bøker og artikler dreier seg særlig om tingsrett, erstatningsrett og miljørett.

Ekspropriasjon

Endre Stavang (red.)
Utgivelsesår: 2015

Opphør av servitutter

Endre Stavang
Utgivelsesår: 2011

Law and Economics

Essays in Honour of Erling Eide
Erik Røsæg, Hans-Bernd Schäfer and Endre Stavang (Eds.)
Utgivelsesår: 2010

Rettsøkonomi

Erling Eide og Endre Stavang
Utgivelsesår: 2008

Erstatningsrettslig analyse

med særlig vekt på eiendom og miljø
Endre Stavang
Utgivelsesår: 2007

Naborettens forurensningsansvar

Endre Stavang
Utgivelsesår: 1999