Terje Spurkland

Terje Spurkland

I begynnelsen var futhark

Norske runer og runeinnskrifter
Terje Spurkland
Utgivelsesår: 2001