Sølvi Sogner
© Sølvi Sogner

Sølvi Sogner

Sølvi Sogner (født 1932 i Trondheim) er professor emerita i historie, Universitetet i Oslo. Hennes interesseområder er historisk demografi, migrasjonshistorie, familiehistorie, kvinnehistorie og retts- og sosialhistorie.

Utgivelser i bokform (egne og redigerte m/ bidrag):
«Folkevekst og flytting. En historisk demografisk studie i 1700-årenes Øst-Norge», dr.avhandling 1976, Oslo 1979; (med Jørgen Eliassen) «Bot eller bryllup. Ugifte mødre og gravide bruder i det gamle samfunnet», Oslo 1981; (med Bjarne Hodne) «Barn av sin tid. Fra norske barns historie», Oslo 1984; (med Eli Fure og Hege Brit Randsborg) «Fra stua full til tobarns kull», Oslo 1984; «Far sjøl i stua og familien hans», Oslo 1990; «Ung i Europa. Norsk ungdom over Nordsjøen til Nederland i tidlig nytid», Oslo 1994; «Krig og fred», bd. 6 (1660-1780) av Knut Helle et al. (red.), «Aschehougs Norges historie», Oslo 1996; (med Ida Blom) «Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet», Oslo 1999 (2. utgave 2005); (med Gro Hagemann) «Women’ s Politics and Women in Politics», Oslo 2000; (med Eva Österberg) «People Meet the Law. Control and conflict-handling in the courts. The Nordic countries in the post-Reformation and pre-industrial period», Oslo 2000; «Making Sense of Global History», Oslo 2001 (utvalgte bidrag fra International Congress of the Historical Sciences, Oslo 2000); «I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid», Oslo 2003; perioden 1537–1814 i Knut Kjeldstadli (red.) «Norsk innvandringshistorie», bd.1, Oslo 2003; (med Kari Telste) «Ut å søkje teneste. Historia om tenestejentene», Oslo 2005; (med Ida Blom og Bente Rosenbeck) «Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag», Oslo 2005; på svensk som «Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution», 2006.

Med kjønnsperspektiv på norsk historie

Fra vikingtid til 2000-årsskiftet
Blom og Sogner (red.) Hagemann, Melby, Sandvik og Øye
Utgivelsesår: 2005

Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag

Renessanse, reformasjon og revolusjon
Ida Blom, Sølvi Sogner og Bente Rosenbeck
Utgivelsesår: 2005