Jon Smidt

Jon Smidt

Barn lager tekster

Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning
Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.)
Utgivelsesår: 2013

Literacy i læringskontekster

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2013