Ken Friedman

Ken Friedman

Professor Ken Friedman har publisert en rekke artikler i refereed journaler og skrevet flere fagbøker. Han har arbeidet som reviewer i en rekke internasjonale tidsskrifter og i flere evalueringskomiteer.

Forskningsstrategi og publisering

En håndbok i publisering på engelsk
Ken Friedman og Arne Nygaard
Utgivelsesår: 2008