Ernst Ravnaas

Ernst Ravnaas

Beskatning av deltakere i indre selskap

Særlig om klassifisering av inntekt
Ernst Ravnaas
Utgivelsesår: 2008

Skattereform 2004-2006

Beskatning av aksjeselskap og selskapsdeltakere
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Utgivelsesår: 2005