Kjell Skogen

Kjell Skogen

Kjell Skogen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han arbeider med utfordringene knyttet til tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Han benytter innfallsvinkler som kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og entreprenøriell ledelse. Han har publisert en rekke bøker, bokkapitler og artikler, samt vært en mye benyttet foreleser og foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

Kultur for tilpasset opplæring

Jorun Buli-Holmberg, Kjell Skogen og Sven Nilsen
Utgivelsesår: 2015

Matematikktalenter i skolen - hva med dem?

Grønmo, Jahr, Skogen og Wistedt
Utgivelsesår: 2014

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Våre evnerike barn

En utfordring for skolen
Ella Cosmovici Idsøe og Kjell Skogen
Utgivelsesår: 2011

Språk- og leseveiledning

- i teori og praksis
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk

Design og metoder
Kåre Fuglseth og Kjell Skogen (red.)
Utgivelsesår: 2006